Sportcentrum Paráda sportcentrum & wellness Kroměříž

recepce@sportparada.cz

sportovište: 777 883 580
welness: 777 478 134

ÚVODNÍ STRANA ROZPIS LEKCÍ AKCE CENÍK KONTAKTY PARKOVIŠTĚ

VÍCE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vážení klienti,pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají,

Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 

·                     1.Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Nezapomeňte si vzít více oblečení tak, abyste se po tréninku mohli bleskově převléct do suchého. Šatny a sprchy pro vás však zatím otevřít nemůžeme.

·                     2.Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již možné cvičit bez roušky, doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji v místech jako je recepce, prostor na přezouvání, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

·                     3.Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

·                     4.Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

·                     5.Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.

·                     6.Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

·                     7.Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho presonálu.

·                     8.Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

·                     9.Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

·                     10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

·                     11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Zpět na přehled